Villkor

Webbplatsens användarvillkor och friskrivningar

Välkommen till vår hemsida. Om du fortsätter att surfa och använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av följande användarvillkor, som tillsammans med vår integritetspolicy styr Tryggt hems relation med dig i förhållande till denna webbplats.

Termen ”Tryggt hem/Spetskompetens Europa AV” eller ”oss” eller ”vi” syftar på ägaren av webbplatsen, vars handelskontor är: Linta Gårdsväg 7 B, 168 74 Bromma Sverige.

Registrerat i Sverige: Företagsnummer 556815-7035. Registrerat kontorsadress: Linta Gårdsväg 7 B, 168 74 Bromma Sweden.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor:

Termen ”du” syftar på användaren eller tittaren på vår webbplats. Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor:

Innehållet på sidorna på denna webbplats är endast för din allmänna information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger några garantier eller garantier för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt ändamål. Du är medveten om att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi undantar uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av all information eller material på denna webbplats sker helt på egen risk, vilket vi inte är ansvariga för. Det ska vara ditt eget ansvar att säkerställa att alla produkter, tjänster eller information som är tillgänglig via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjuden annat än i enlighet med upphovsrättsmeddelandet, som utgör en del av dessa villkor.

Alla varumärken som återges på denna webbplats, som inte tillhör eller är licensierade till operatören, är erkända på webbplatsen.

Otillåten användning av denna webbplats kan leda till skadeståndsanspråk och/eller vara ett brott.

Då och då kan denna webbplats även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att ge ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet på de länkade webbplatserna.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Du får inte skapa en länk till denna webbplats från en annan webbplats eller dokument utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som uppstår till följd av sådan användning av webbplatsen är föremål för lagarna inom Sverige.

Klarna

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Friskrivning

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av oss och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något syfte. Allt du litar på sådan information sker därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekt eller följdförlust eller skada, eller någon förlust eller skada som helst som härrör från förlust av data eller vinst som uppstår från eller i samband med användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länka till andra webbplatser som inte är under vår kontroll. Vi har ingen kontroll över arten, innehållet och tillgängligheten för dessa webbplatser. Inkluderandet av några länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks i dem.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. Vi tar dock inget ansvar för och kommer inte att hållas ansvariga för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Upphovsrätt

Denna webbplats och dess innehåll är copyright av Spetskompetens Europa AB. Alla rättigheter förbehålls.

All omfördelning eller reproduktion av delar av eller allt innehåll i någon form är förbjuden förutom följande:

  • Du får skriva ut eller ladda ner till en lokal hårddisk utdrag för personligt och icke-kommersiellt bruk endast du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för deras personliga bruk, men endast om du erkänner webbplatsen som källan till materialet
  • Du får inte, förutom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd, distribuera eller kommersiellt utnyttja innehållet. Du får inte heller överföra den eller lagra den på någon annan webbplats eller andra former av elektroniskt hämtningssystem.

Ta kontakt med oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om denna webbplats användarvillkor:

  • via e-post info@tryggthem.se
  • skriv till oss på: Spetskompetens Europa AB Linta Gårdsväg 7 B, 168 74 Bromma.